SECAM SlovakiaSECAM Slovakia

Služby

Našou primárnou činnosťou je práca na zákazku a to od vypracovania návrhu na základe požiadaviek zákazníka, spracovania projektovej dokumentácie, samotnej realizácie diela až po jeho spustenie do prevádzky a odovzdanie prevádzkovateľovi do užívania.

  

V prípade záujmu radi zodpovieme všetky vaše otázky týkajúce realizácie projektu, kvality ponúkaných produktov, cenovej kalkulácie  a podobne.

 

 

Poskytujeme profesionálne riešenia v týchto oblastiach:

 

Monitorovacie systémy:

 

Elektronické zabezpečovacie systémy:

 

Prístupové systémy:

 

Elektroinštalačné práce:

 

Elektroinštalačné práce:

 

Bleskozvody:

 

Odborné prehliadky a Odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení:

 

Predaj analyzatorov dychu, testerov drog a detektorov výbušnín

 

     Lion Intoxilyzer®9000

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 

Spolupracujeme