SECAM SlovakiaSECAM Slovakia

Prístupové systémy

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv.

Identifikácia prebieha buď pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici alebo kontaktnými či bezkontaktným identifikačnými médiami. Média majú rôzne prevedenie; môžu to byť kľúčenky s identifikačným čipom, proximitné karty, prívesky, náramky a pod. Špeciálnou skupinou prístupových systémov sú také, ktoré rozoznávajú užívateľov podľa vopred vloženého biometrického údaja (napr. odtlačku prsta). Srdcom prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré sú schopné pracovať buď samostatne alebo v sieti.

U inteligentných prístupových systémov umožňuje definovať prístupové práva riadiaci softvér.

Dodatkovými funkciami prístupových systémov sú: záznam prístupov, prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu, vytváranie užívateľských časových zón, zádávanie mien užívateľov, záloha a export údajov a pod. Do tejto skupiny produktov tiež patria audio a video vrátniky, ktoré umožňujú audiovizuálnu komunikáciu osoby, ktorá si vyžaduje prístup s osobou, ktorá ho má prideliť a systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov. 

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 

 

 

Spolupracujeme