SECAM SlovakiaSECAM Slovakia

Alarmy


Potreba zabezpečiť a ochrániť objekt je v súčasnosti už takmer nevyhnutnosť. Riziko môžu predstavovať nielen krádeže, napadnutia pracovníkov, nepovolené vstupy, ale aj požiare, záplavy či toxické plyny. Špeciálne hlásiče  dokážu ochrániť ľudský život aj cenný majetok.

 

Medzi elektronické zabezpečovacie systémy  patria  bezpečnostné ústredne ktoré vyhodnocujú stav pre  detektory pohybu, otrasov, hluku, dymu alebo nebezpečných plynov. 

 

Ochrana objektov pred vstupom nepovolaných osôb sa dá najlepšie dosiahnuť práve použitím takýchto sofistikovaných elektronických bezpečnostných zariadení.

 

Takéto systémy reagujú na narušenie objektu  akusticko - optickou signalizáciu  priamo na mieste za účelom upozorniť na narušiteľa a odradiť ho a/alebo odosielajú informáciu o narušení vzdialene správcovi objektu,  strážnej službe alebo priamo polícii.

Spolupracujeme z  výrobcami ako sú Jablotron, Satel, Paradox a ďalšími    ktorý sú v tomto odbore zárukou vysokej kvality a trvácnosti svojich produktov. 


Poskytujeme servis a poradenstvo počas celej doby životnosti nami dodaného a inštalovaného zabezpečovacieho systému.

  

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 

 

 

Spolupracujeme